ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡುಗೆಯವರ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರ 1:1 ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

newಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡುಗೆಯವರ 1:1 ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ   newಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರ 1:1 ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

newಅಧಿಸೂಚನೆnew

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡುಗೆಯವರ/ಸಹಾಯಕರ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಹ / ಅನರ್ಹ ಹಾಗೂ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ದಿನಾಂಕ : new03/07/2017new

ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಮೆಟ್ರಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,

ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ, ಈಜುಕೊಳದ ಮುಂಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ

ದಿನಾಂಕ : new04/07/2017new

ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಮೆಟ್ರಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,

ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ, ಈಜುಕೊಳದ ಮುಂಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ

 

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ,ಕೊಠಡಿ ಸಂ.29,

ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

08262-220922 (ಸಿ.ಯು.ಜಿ. ಸಂ9480817624)

E-mail: dobcmchikkamagalore[at]gmail[dot]com

 

ಅಡುಗೆಯವರ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ / Download the Application for Recruitment of Cook & Kitchen Servant posts