ڷ ٖ Veternary Institutions as on 31-03-2011
Sl.No. vPU Taluks Hospitals г
ÁԖ Dispe
nsaries
ԑ
ڷ Ӂ Primary Veternary Centres
Ёѧ ÁԖ Mobile Dispensaries سБ оѤб Ӂ Artificial Insemination Centres Ф Others Total
1 2 899 900 901 902 903 904 905
1 Ԗ֤ Chikmagalur 2 10 14 1 0 2 29  
2 Ю֤ Kadur 7 20 9 1 1 2 40  
3 ֻ Koppa 1 5 5 1 - - 12  
4 ֯٤ Mudigere 2 11 8 1 - - 22  
5 ..Ԥ N.R.pura 2 3 1 1 - - 7  
6 ؁ӧ Shringeri 1 3 - 1 - - 5
7 Чӑ٤ Tarikere 2 14 6 1 - - 23
ֳ 17 66 43 7 1 4 139
105
: кБФ , ڷ є.