District : Chickmagalur                 

State : Karnataka

LIST OF B.C.M. HOSTELS 

1) PRE-METRIC HOSTELS :

Sl.No.

Taluk Name

Boy's Hostel

 Strength

Girl's Hostel

 Strength

1

Chickmagalur

Chickmagalur Town

50

Chickmagalur Town

50

Kalasapura

60

Belavadi

25

Mallandur

50

Shiravase

50

Aldur

50

Milimane

50

2

Mudigere

Mudigere Town

45

Mudigere Town

70

Banakal

70

Javali 70 Javali

50

Bettagere 50 Kalasa

70

3 Shringeri Shringeri Town 50 Kigga 50
Nemmara 50
4 Koppa Koppa Town 50 Koppa Town 50
Basari Katte 50
Jayapura 50
5 N.R.Pura N.R.Pura Town 50 N.R.Pura Town 50
Balehonnuru 50 Balehonnur 55
Muttina Koppa 50
6 Tarikere Tarikere Town 50 Ajjam Pura

50

Sollapura 50
Lingada Halli 50
Bettada Halli 50
Ajjam Pura 50
Narana Pura 50
7 Kadur Kadur Town 75 Kadur Town

50

Kunkanadu 55
Hochi Halli 55
Panchana Halli 70
Nagena Halli 50
Banur 50
Basur 50 Birur

50

Bidare K 50
Chowla Hiriyur 50
Gubbi Halli 50
Devanuru 50
Chikkaballekere 50
Anegere 50

2) POST-METRIC HOSTELS

TALUK BOY'S HOSTEL STRENGTH GIRL'S HOSTEL STRENGTH
Chickmagalur Chickmagalur Town 50+20=70 Chickmagalur Town 75+20=95
Kadur Kadur Town 50 Kadur Town 50
Birur 110
Panchanahalli 50
Yagati 50
Sringeri     Sringeri Town 50
Mudigere     Mudigere Town 50
   

330

 

245

3) OTHERS

SL

NO.

LIST OF TALUK BOYS STRENGTH GIRLS STRENGTH
1 BCM ASHRAMA SCHOOLS Kadur Tangali 25 Tangali 25
T.B.Kavalu 13 T.B.Kavalu 12
Tarikere Rangenahalli 38 Rangenahalli 37
2 BCM WOMEN WELFARE CENTRES Kadur Birur 25 -- 25
T.B.Kavalu 25
3 BCM TAILORING TRAINING CENTRES Kadur -- -- Kadur Town

25

4

MORARJI DESAI VASATHI SHALE Kadur Kuppalu

150

Kuppalu

150

5

BCM G.I.A HOSTELS Chickmagalur

Basavaraja

Deshikendra Public

Hostel, Kanivehalli.

35

 

 

 

N.R. Pura

Jagadguru Shivananda

Prasada Nilaya,

Rambapuri Mata,

Balehonnur

150
Kadur

Gowramma Public

Hostel, Kadur

25

Akkamahadevi girls

Hostel, Birur

 

70

Taralabalu Jagadguru

Hostel, Birur

41

Mallikarjuna Hostel

Hemagiri

40

Sarvajanika Vidyarthi

Nilaya, Nidagatta

43

Babu Narendra

Public Hostel, Baselehalli

54

Kalmurudeshwara Public

Hostel, Saraswathipura

50

Kurubara Sanga Public

Hostel, Birur

50

6

Minoritties G.I.A. Hostels Chikmagalur Santha Joseph's Girls Boarding Home, Chikmagalur   44
N.R.Pura Jyothi Bhavan Girls Hostel, N.R.Pura   25