ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರ 1:1 ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

newಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾವಲುಗಾರರ 1:1 ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ   newಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕಯವರ 1:1 ತಾತ್ಕಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಡುಗೆಯವರ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರ 1:1 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

newಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾವಲುಗಾರರ 1:1 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿnew   newಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ 1:1 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿnew

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ/ಕಾವಲುಗಾರ/ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ/ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ/ಪರೀಕ್ಷೆಯನಂತರ ಅರ್ಹ / ಅನರ್ಹ ಹಾಗೂ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 1:3 ಪಟ್ಟಿ

 

ದಿನಾಂಕ : new06/07/2017new

ಸ್ಥಳ : ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಯುವಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣ)

ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ

newಸೂಚನೆ: ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ 1:3 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದು.new

ದಿನಾಂಕ : new05/07/2017new

ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಮೆಟ್ರಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,

ನರಿಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ, ಈಜುಕೊಳದ ಮುಂಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.

ಸಮಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ

newಸೂಚನೆ: ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ 1:3 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದು.new

ಕಾವಲುಗಾರರ 1:5 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ / 1:5 Verification List for Watchmen

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ,

ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

08262-220780 (ಸಿ.ಯು.ಜಿ. ಸಂ94808 43028)

E-mail: dswo.ckm[at]gmail[dot]com